Individuals — All

Surnames
Surname Individuals
FLEURY
1
HUIGENS
1
OENESDR
1
SANDHUIZEN
9
YDSMA
1
HANZES DE JONGE
1
EISSES
1
BOIKO
1
MEIJER
6
FOLCKES
1
HENSBERGEN
1
KOSTER
2
AESGES
6
SCHAAP
1
SICKES
1
JOHANIS
1
JONKER
1
BAARDA
1
BESLINGA
1
WOBBES
7
HERINGA THOE ACKERUM
1
SETTEN
1
RING
1
WERKMAN
5
SNEIDER
1
HAEBES
1
HANZES DE OUDE
1
PIRET
1
JECKAMA
1
VERWEY
1
PETTEN
2
KUIPER
3
HUISMAN
1
ROMKES
1
JACOBS
1
WOBBES ALIAS WOBBE RUURDS
1
BAKKERS
3
PREHM
1
HARMSEN
3
SCHOONBEEK
1
BERGHUIS
3
GEERTS
1
HERINGA THOE HOXWIER
2
BAUCHES
1
AESGHES HERINGA
1
LAUTENBACH
3
OTT
4
DIDERICH
2
GORTER
1
NIEUWENHUIS
3
VEGT
3
HERINGA (VAN MARSHOME)
1
GERLOFFSZ
1
HERINGA TOE ACKERUM
2
RUUDS
1
WESTERHUIS
2
SMITS
1
CLASEN
1
TUUK
1
HEERES
2
MARSHORNE
1
NN
3
JELCKEMA VAN METZWIER
1
RINNERTS
1
WESTRA
1
JEUKEN
1
KOLFSCHOTEN
1
KIJFF
2
DREWES
1
GRAAF
11
EIKELAAR
1
BEENTZIEMA
1
WIEGERSMA
@N.N.
39
2
41
SCHULTZ
4
JELCKAMA
3
KAASTRA
2
STIENSTRA
1
REINDERS
1
HAYES
1
VECHT
1
HOMDEUR
1
VRIES
5
PRONKHORST
2
KOENIS
1
HERINGA
8
JONG
1
VEEN
1
BRUINS
1
JANS
1
VALENTIJN
1
LENNING
1
WOBBES A.W.R
1
OENES
3
JOHANNES
1
SCHOENMAKER
1
IDSMA
7
THOMAS
1
DIJKSTRA
2
BERKEPAS
1
VALBURG
1
KRIEGER
6
RIJ
3
RUURDS
1
AMAMA
1
EVERTS
1
ALSTEIN
1
UUTSES
1
ANNES
1
BOTTINGA
1
WIERSMA
2
OS
2
WIELDERS
6
DORIES
1
SIETSES
2
ALBERTS
1
AUKES
1
SIJTSE
1
BOUWERS
1
PIERS
1
SCHUCH
1
KUIK
1
TUYL
1
OTTER
2
VELDEN
1
ZOELEN
2
WRITSERS
1
AMMAMA
6
WIERINGA
@N.N.
7
1
8
ARJENS
2
LIEBBES
1
FOKKES
2
WIMMER
1
BOEKELEN
1
IJZERDOORN
1
HEIJDEN
1
REINTS
1
SYTSES
3
SIJTSES
3
HANZES
1
ZIJLSTRA
8
SYTZES
1
BALLEGOYER
1
VERMEER
1
BAKKER (BOKKENS)
1
AESGHES
1
HIEMSTRA
1
JOCHEMS
2
GERLOFFS
1
KLEI
2
VRIENS
1
ESSER
4
SCHEGGERT
1
JELLES
2